مطمئنا با بازاریابی به شیوه سنتی آشنا هستید، همان بازاریابیی که یک بازاریاب وقت خود را در بین مردم میگذراند و به معرفی محصولات مختلف می پردازد، از مشکلات این نوع بازاریابی بازده کم آن نسبت به روش های جدید بازاریابی است. در این مقاله سعی داریم با شما در مورد بازاریابی مدرن و جدیدی به نام بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ Digital Marketing ) با شما صحبت کنیم.